Intervju: prof. dr. Kemal Durić, rukovodilac katedre Farmakognozija i hemija droga na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu

Intervju koji smo vodili sa Prof. dr. Kemalom Durićem, rukovodiocem katedre Farmakognozija i hemija droga na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu ukazuje na značaj racionalne fitoterapije koja se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lijekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu.Svjedoci smo jedne vrste renesanse u fitoterapiji


Prof. dr. Kemal Durić u rodnom je Sarajevu završio osnovno i srednješkolsko obrazovanje, a onda je za znanjem išao gdje su mu prilike omogućile. Tako je u Italiji završio Farmaceutski fakultet gdje je kao perspektivan student u svojoj generaciji dobio mogućnost da diplomira u Francuskoj, a potom državni ispit položi u Italiji. Sve to završio je 1999. godine da bi ga životni put nanovo vratio u rodni grad gdje je dvije godine kasnije izabran u zvanje asistenta na predmetu Farmakognozija i hemija droga na Farmaceutskom fakultetu. Uslijedila je potom specijalizacija iz oblasti „Ljekovito bilje“, specijalistički ispit, magistarska i nedugo potom doktorska disertacija. Prof. dr. Durić je objavio veći broj naučnih i stručnih radova u indeksiranim časopisima u zemlji i inostranstvu. Prezentirao je i veliki broj radova na svjetski priznatim kongresima, a razvoju naučne riječi doprinijeo je učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim projektima. Da je taj rad prepoznat kao dobar dokaz je i prestižna Fulbright stipendija Američke vlade, u sklopu koje je proveo akademsku 2015-2016 godinu radeći kao istraživač na projektu na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Ilinois u Čikagu. Član je Europskog udruženja za ljekovito bilje i istraživanje prirodnih produkata. Od svih spomenutih zemalja, uz stručno znanje, uzeo je najljepše – aktivno govori italijanski, engleski, francuski i slovenački jezik, a na našem jeziku za Valetudo magazin sa prof. Durićem smo razgovarali, između ostaloga, i o nedavno završenoj Prvoj Školi aplikativne fitoterapije.


Racionalna fitoterapija se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lijekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu


ŠTA JE FITOTERAPIJA I KOLIKO SU NJENE METODE LIJEČENJA NAUČNO UTEMELJENE?


E-medikacijaFitoterapija je grana medicine koja u svrhu liječenja podrazumijeva upotrebu ljekovitih biljaka i preparata na bazi ljekovitog bilja. Savremena medicina jasno razaznaje tradicionalnu fitoterapiju koja se bazira na iskustvu i tradiciji upotrebe biljnih pripravaka i racionalnu fitoterapiju koja je naučno utemeljena i čije su efikasnost i sigurnost primjene potvrđeni kliničkim studijama. Dakle, racionalna fitoterapija se bazira na saznanjima farmakognozije, naučne discipline koja nam daje informacije o kvaliteti biljnog materijala i njegovom fitohemijskom sastavu, i saznanjima farmakoloških istraživanja koja nam pružaju informacije o farmakokinetici i farmakodinamici pojedinih sastojaka, indikacijama, doziranju, kontraindikacijama, neželjenim efektima, ispravnom i najpogodnijem načinu primjene. Racionalna fitoterapija podrazumijeva i poznavanje interakcija koje se mogu javiti između herbalnih lijekova i konvencionalnih lijekova, kao i interakcija sa hranom. Na bazi ovih naučnih činjenica, magistri farmacije i ljekari prave racionalan izbor odgovarajućeg biljnog lijeka ili preparata kao adjuvantne terapije ili monoterapije.


KOLIKO JE OVA OBLAST PODLOŽNA NARODNOM VJEROVANJU I PREDANJU I KAKO SE STRUKA NASTOJI IZBORITI SA TIME?

Korištenje biljaka u ljekovite svrhe je staro koliko i čovječanstvo. Nakon perioda dominacije sintetskih lijekova, zadnjih nekoliko decenija postoji veliki trend povratka prirodnom načinu liječenja i svjedoci smo jedne vrste renesanse u fitoterapiji. Tako se za upotrebu ljekovitog bilja i biljnih preparata odlučuje sve više pacijenata, a zdravstveni radnici ih sve više preporučuju kao potporu konvencinalnoj terapiji, a ponekada i kao i njenu zamjenu. Taj trend prati i porast broja fitopreparata koji se mogu naći na policama apoteka, biljni preparati se redovno reklamiraju na televiziji i preko interneta, a razvile su se i čitave nove industrije koje potrošačima (pacijentima) nude biljne preparate kao alternativnu terapiju.

Generalno gledajući, mislim da još uvijek preovledava mišljenje da sve što je prirodno, ujedno je i dobro i da ne postoji rizik od neželjenih efekata i mogućih interakcija, a to jednostavno nije tačno! Samoliječenje i savjetovanje od strane osoba koje nisu adekvatno edukovane predstavljaju realnu opasnost za upotrebu fitopreparata.

Koncept racionalne fitoterapije podrazumijeva upotrebu prirodnih ljekovitih sirovina i preparata na bazi ljekovitog bilja baziran na naučnim dokazima. Racionalna fitoterapija se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lijekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu. Uzevši u obzir sve navedeno, vrlo je važno da se zdravstveni radnici kontinuirano educiraju i ažuriraju svoja znanja iz ove oblasti kako bi svojim pacijentima mogli dati korektnu i ispravnu informaciju.


Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju Valetudo magazina.


GRATIS pretplata za sve koji se besplatno registruju na stranicu e-medikacija.ba i uspješno odrade edukaciju.


Želim GRATIS pretplatu na Valetudo


E-medikacija.ba

Besplatna online edukacija za zdravstvene djelatnike u BiH

Ako već niste, registrirajte se ovdje

Osvojite bodove za licencu

Preporučite kolegama

Dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

Pristupite sa bilo kojeg uređaja (mobitel, računar)

Provjerite stečena znanja nakon edukacije
E-medikacija.ba / Sva prava pridržana. / Marketing / 2018.