Tema broja: Globalna pandemija koronavirusa

E-medikacija i Valetudo magazin kao medijski partner vam omogućuju besplatno preuzimanje teme broja - smjernice o koronavirusu za zdravstvene radnike.


Valetudo magazin na jednom mjestu donosi smjernice za zdravstvene radnike koje su izdali Zavod za javno zdravstvo FBiH i Institut za javno zdravstvo RS.

Globalna pandemija koronavirusa naziv je Teme broja ovog izdanja koju poklanjamo svim čitaocima.. S razlogom, jer novi soj koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi pojavio se i otkriven je u Kini krajem 2019. te u vrlo kratkom vremenskom periodu virus se globalno raširio. Bolest koju uzrokuje nazvana je COVID-19 (skraćeno od COronaVIrus Disease-19), a virus koji ju uzrokuje nazvan je SARS-CoV-2 (skraćeno od engl. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2, teški akutni respiratorni sindrom). Generalni direktor SZO je 30. januara 2020. godine proglasio pandemiju novog koronavirusa vanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja. U Temi broja sumirali smo dostupne materijale Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Instituta za javno zdravstvo RS koji mogu biti korisni zdravstvenim radnicima.


Kako ostvariti navedenu pogodnost?

Jednostavno je!

Besplatno se registrirajte na www.e-medikacija.ba i automatski ćete dobiti PDF za preuzimanje.
E-medikacija.ba je besplatna i bodovana platforma za edukaciju zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini.

Svi koji su već registrovani će dobiti link na svoj email.


BESPLATNO preuzmi Temu broja - koronavirus
E-medikacija.ba

Besplatna online edukacija za zdravstvene radnike u BiH

Ako već niste, registrirajte se ovdje

Osvojite bodove za licencu u cijeloj Bosni i Hercegovini

Preporučite kolegama

Dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

Pristupite sa bilo kojeg uređaja (mobitel, računar)

Provjerite stečena znanja nakon edukacije
E-medikacija.ba / Sva prava pridržana. / Marketing / 2018.