XI simpozij magistara farmacije FBiH

Tema ovogodišnjeg XI simpozija magistara farmacije FBiH je „Dijabetes – novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu“ i pokazala se opravdanom jer sve više zaokuplja stručnu i opštu javnost obzirom da se radi o vodećem hroničnom oboljenju i rastućem zdravstvenom problemu koji je sve prisutniji u društvu. Simpozij se održao od 16.-18.11.2018. u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo.


Dijabetes – novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu


Tema ovogodišnjeg XI simpozija magistara farmacije FBiH je „Dijabetes – novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu“ i pokazala se opravdanom jer sve više zaokuplja stručnu i opštu javnost obzirom da se radi o vodećem hroničnom oboljenju i rastućem zdravstvenom problemu koji je sve prisutniji u društvu. Simpozij se održao od 16.-18.11.2018. u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo. U okviru glavne teme na skupu se govorilo i o smjernicama za tretman dijabetesa, lijekovima u tretmanu bolesti, personalizaciji terapije sa posebnim akcentom na nutritivnu terapiju za dijabetičare, okolinskim faktorima rizika za nastanak bolesti, kao i o samim komplikacijama dijabetesa.

„Želim da se zahvalim svima na doprinosu koji su dali za organizaciju XI Simpozija. Broj kolega koji se odazvao skupu najbolji je dokaz kontinuiranog napretka u radu Komore magistara farmacije FBiH“, kazala je predsjednica Komore magistara farmacije FBiH, prim. Zahida Binakaj mr. ph. sc..

Kako je istaknuto na skupu, hronične bolesti predstavljaju najveći teret zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Neodgovarajuća prehrana i životni stil ne trebaju biti zanemarivi faktori rizika od nastanka bolesti naročito jer se mogu korigovati, prilagoditi potrebama pojedinca i time unaprijediti opšte zdravstveno stanje i terapijski ishod oboljelog.


E-medikacijaFarmaceuti su zdravstveni radnici koji kao dio zdravstvenog tima trebaju sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim ka očuvanju i unapređenju zdravlja, između ostalog i kroz savjetovanje pacijenata o odgovarajućoj prehrani i primjeni dijetetskih suplemenata. Kao interdisciplinarno obrazovani stručnjaci trebaju sudjelovati i u naučnim istraživanjima, razvoju i formulaciji suplemenata i posebnih kategorija hrane namijenjenih poboljšanju određenih fizioloških funkcija i kvaliteta života pacijenta.


Farmaceuti su prvi koje pacijent susreće u apoteci i ujedno zdravstveni profesionalci koji su najkompetentniji za obavljanje kontrole proizvoda, davanje osnovnih informacija o lijeku, načinu upotrebe i čuvanja. Iako ove kompetencije farmaceuta često nisu prepoznate na odgovarajući način, struka se intenzivno zalaže za kontinuirani razvoj kompetencija s ciljem osiguranja pozicije magistra farmacije kao važnog, čak i vodećeg stručnog profila u ovoj oblasti.


Svoja najnovija saznanja o temi skupa prisutnima su prezentovali predavači iz BiH, Srbije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije, a dosta zanimanja struke iskazano je za predavanje kompanije Novo Nordisk, lidera u oblasti liječenja dijabetesa.


Tako je predavanje mr. ph. Maje Teršek o upotrebi igala i penova u inzulinskoj terapiji i terapiji hormona rasta rasvijetlilo ulogu farmaceuta. Ukazano je na važnost načina dostave inzulina ili hormona rasta od proizvođača do krajnjeg korisnika i koji su izazovi na tom putu kod svakog od tih učesnika lanca dostave. Istaknuta je važnost hladnog lanca i to od proizvođača preko veledrogerije i apoteke pa, na kraju, do samog pacijenta.


„Sama kontrola kvaliteta u kontrolnoj labaratoriji je samo mali dio kontrole kvaliteta za ovakve proizvode. U proizvodnji stručnjaci rade kontrolu kvaliteta serije, kontrolu čuvanja koja je jako bitna, kontrolu rukovanja, kontrolu transporta, a kada lijek dođe u veledrogeriju vidimo je li količinski u redu i bez eventualnih oštećenja i tek onda ga pohranjujemo u komoru. Naravno, tada se radi kontrola svake serije i kad se zadovolje svi parametri tek tada lijek puštamo u distribuciju. Kada sad taj isti lijek dođe u apoteku, tamo se odmah treba provjeriti je li tranport od veledrogerije do apoteke protekao u zadovoljavajućim uslovima, neophodno je provjeriti temperaturnu listu, a farmaceut u apoteci treba da kaže pacijentu na koji način on sam treba da čuva taj lijek. Sve ovo je važno jer samo tako osiguravamo manji broj prijava koje se tiču tehničke neispravnosti i neželjenih dejstva“, istakla je, između ostalog mr. ph. Maje Teršek navodeći da je velika i značajna uloga farmacuta u svim fazama: od veledrogerije pa do informacije upućene pacijentu.

Da je edukacija farmaceuta neophodna i da povećava stručne kompetencije i ophođenje prema korisnicima usluga dokaz je i velika posjećenost ostalim predavanjima koja su podijeljena po sesijama i interaktivnim radionicama. Iskazan interes struke opravdava organizaciju ovakvih skupova što potvrđuje i velika zainteresovanost farmaceutskih kompanija da uzmu učešće i predstave svoje palete lijekova i medicinskih sredstava.


Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju Valetudo magazina.


GRATIS pretplata za sve koji se besplatno registruju na stranicu e-medikacija.ba i uspješno odrade edukaciju.


Želim GRATIS pretplatu na Valetudo


E-medikacija.ba

Besplatna online edukacija za zdravstvene djelatnike u BiH

Ako već niste, registrirajte se ovdje

Osvojite bodove za licencu

Preporučite kolegama

Dostupnost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici

Pristupite sa bilo kojeg uređaja (mobitel, računar)

Provjerite stečena znanja nakon edukacije


E-medikacija.ba / Sva prava pridržana. / Marketing / 2018.